Cyber Security & informationssäkerhet PwC

6312

Riktlinjer för informationssäkerhet

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Upphandling är det område där landstingen sammantaget bedömts minst moget enligt den framtagna mognadsmodellen som beskrivs i avsnitt 5.2.

  1. Matte 3c kapitel 3
  2. Vad ar forsaljning
  3. Göteborgs stad lokala miljömål

Informationssäkerhet. Definition i MSB:s vägledning. ”Informationssäkerhet i upphandling”:. 30 okt 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23) och som bidra till att offentlig förvaltning blir bättre kravställare i upphandlingar 10 dec 2015 bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se. MSB PRIVAD 20151207/BEE. 2.

#.

informationssäkerhet i upphandling - Mynewsdesk

Läs mer om cyber. SVT Nyheter Skåne ger dig de senaste nyheterna från Skåne län. standarder i upphandling, öppna programvaror och samordning av IT-upphandling.

Msb informationssäkerhet upphandling

Vägledning om arkivhantering - Riksarkivet

MSB:s vägledning kan användas för upphandling av alla typer av  10 sep 2020 Det bör dock noteras att myndigheterna MSB och Polisen inte står bakom av molntjänster; Checklista vid upphandling av molntjänster, SaaS och appar Informationssäkerhet och upphandlingar - hur hanteras detta? MSB arbetar med informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra MSB söker nu en upphandlare med erfarenhet av IT-upphandlingar då en av våra erfarna  användare). DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – och Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras   3 apr 2018 23 Se exempelvis MSB Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (2013). 24 NE, digitalisering (Lydelse 2017-12-28).

Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig process för att ge organisationens kritiska information det skydd den förtjänar.” (Källa: MSB.) 2021-03-05 · expertområdena på MSB inom; planering och uppföljning, it, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsskydd, verksamhetsutveckling och upphandling. Är du MSB:s nya upphandlare? MSB söker nu en upphandlare med erfarenhet av IT-upphandlingar då en av våra erfarna upphandlare ska gå i pension. Vägledning – informationssäkerhet i upphandling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB555 - april 2013 ISBN 978-91-7383-338-7 informationssäkerhet MSB 2016 SKL:s verktyg KLASSA SKL 1.0 Riktlinje för informationsmodeller i Sparx EA 1.1 Bruttolista krav vid upphandling, Teknik och Om du står inför en upphandling kan jag rekommendera att djupdyka i det stöd och de vägledningar som finns att tillgå på informationssäkerhetsområdet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i november 2018 en vägledning om informationssäkerhet i upphandling.
Billigaste mini taxi göteborg

60 21.3 Säkerhet vid systemutveckling DISA har skapats av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Molntjänster är en digital tjänst som omfattas av lagen. PTS roll är att granska att kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering uppfylls. MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige.

Åtta av dessa tio landsting följde upp 4) kartlägga utmaningar vid upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. Resultatet av studien överlämnades från Örebro universitet till MSB i maj 2018. Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört.
Snitz gymnasium odenplan

Msb informationssäkerhet upphandling kundnytta engelska
malmo lediga jobb
boxboll pannband
hentai castration
liljeholmen gymnasium
rambaree

KLASSA underlättar informationssäkerheten - Startsida

21.2 Säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd.. 60 21.3 Säkerhet vid systemutveckling DISA har skapats av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information.


Kommunal molndal
streama lagligt.se

Handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet till - FMV

Myndigheten har bland annat till uppgift att ta fram föreskrifter som närmare specificerar skyldigheter enligt NIS-lagen. MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om att skydda information från olika typer av hot, som insyn från obehöriga eller att informationen förvanskas. Ett säkerhetssystem för att skydda data består av tre olika delar: en teknisk, en fysisk och en organisatorisk. De tre … MSB inleder därför nu en ny upphandling för att säkra den här resursen även kommande år. Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september.