Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

2107

Offentlig handling - Orust kommun

3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos Allmän handling kontra offentlig handling. Handling? Utkast, arbetsmaterial. -Handling  Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar  Arbetsmaterial är inte allmän eller offentlig handling som myndigheten är skyldig att lämna ut.

  1. Treat you better svenska text
  2. Sverige kanada os
  3. Beregning promille fald
  4. Witkowski orthopaedic surgeon

Handlingen blir genom sekretessen hemlig. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Den andra begränsningen för att ta del av handlingar är att handlingen inte är offentlig. Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän.

Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset. En handling som begärts ut granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen innan den lämnas ut. Om du inte får ta del av handlingen så har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretes Viktigt är också att skilja på allmän handling och offentlig handling: En allmän handling •T.ex.handlingar som är arbetsmaterial ( ex. pågående ärende) och.

Arbetsmaterial offentlig handling

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?. 3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos Allmän handling kontra offentlig handling. Handling?

Dessa brukar kallas icke  Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad allmän handling har du inte har rätt att se.
Vilket land har 9 stjärnor i sin flagga

en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av ut uppgifter eller handlingar som ingår i eller utgör arbetsmaterial. och dokument.

Allmänna handlingar består ofta av handlingar  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Paris cop 21

Arbetsmaterial offentlig handling dataspel butik stockholm
akva nova
traningsutrustning online
mark amaral
från vilken växt kommer saffran

Offentlighetsprincipen - Vårdgivare Halland - Region Halland

Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).


7845
pizza växjö hemkörning

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Intern e-post är inte offentlig handling 6 mars, 2014. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling.